Eén front om respect voor officials af te dwingen

Geplaatst op 1 april 2020
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Vechtsportevenementen vinden doorgaans plaats in een fijne sfeer, maar de VA krijgt te vaak te horen dat scheidsrechters, juryleden of andere mensen die evenementen mogelijk maken, worden uitgescholden en geïntimideerd. Dit is onaanvaardbaar. De VA wil met de bonden en promotors één front vormen om respect af te dwingen voor deze steunpilaren van onze sport.

Zonder scheidsrechters en juryleden zijn we nergens. Zij verdienen dan ook een zeer respectvolle behandeling. Bovendien hebben wij als sport een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van de aanwezige jeugd, die soms een totaal verkeerd voorbeeld krijgt.

De bescherming van officials vereist van alle betrokkenen daadkrachtig optreden tegen misdragingen. Hierin is de belangrijkste rol weggelegd voor de bonden.

Als misdragingen worden geconstateerd, is het aan de verantwoordelijke bond om een maatregel te treffen. Scheldt een trainer de scheidsrechter uit? Intimideert een wedstrijdvechter de jury? Dan is het aan de bond om die persoon te waarschuwen of (achteraf) een sanctie op te leggen. Ze kunnen de Algemene gedragsregels en sanctie-adviezen gebruiken die we hiervoor hebben opgesteld. Als een bond het tuchtrecht hanteert, kan de VA een maatregel uniform door de andere convenantpartners laten overnemen.

Misdragen leden van het publiek zich tegen officials? Dan is het aan de auspiciën verlenende bond om onmiddellijk de promotor – dat is de organisator van het evenement – in te schakelen. De promotor moet het publiek aanspreken, bij ernstig wangedrag mensen laten verwijderen, en waarschuwen dat bij herhaald wangedrag het evenement zal worden gestaakt.

Zorgt de promotor niet voor een veilige en aangename werkomgeving voor de officials? Dan kan de bond de promotorslicentie intrekken. Dit moet dan via de VA worden doorgegeven aan de andere convenantpartners, zodat die ook geen promotorslicentie aan deze partij zullen verstrekken.

De bonden zijn middels een brief aangesproken om samen met ons meer werk te maken van het afdwingen van respect voor officials. Ook hebben de bonden een brief gekregen met soortgelijke strekking om te verspreiden onder de promotors met wie zij samenwerken. Daarbij vestigen wij nadrukkelijk aandacht op hun rol in het bewaken van de sfeer rond de ring, en de veiligheid van de officials.

De VA heeft onlangs, vanwege deze problematiek, haar auditors nadrukkelijk de instructie gegeven om goed te letten op de bejegening van officials, en de mate waarin de promotor hier verantwoordelijkheid voor neemt.

Onze sport valt of staat bij de mensen die als scheidsrechter of jurylid de wedstrijden in goede banen willen leiden. Gelukkig gaat het heel vaak goed en vinden evenementen meestal in een prettige sfeer plaats. Maar dat officials toch regelmatig op respectloze wijze worden benaderd is echt volstrekt onacceptabel. Het blijkt hoog tijd dat hiertegen wordt opgetreden. De VA wil hierbij met de convenantpartners en promotors één front vormen om het nodige respect af te dwingen.