Over de Nederlandse Vechtsportautoriteit

 

Wie zijn wij

De Nederlandse Vechtsportautoriteit (hierna VA) is een landelijke toezichthouder voor de full contact vechtsportsector en richt zich specifiek op het reguleren van de full contact vechtsporten kickboksen, muay thaiboksen en Mixed Martial Arts (MMA). Daarnaast fungeert de VA als onafhankelijk adviesorgaan voor gemeenten m.b.t. deze full contact vechtsporten. De VA is expliciet geen bond en richt zich op sport-overstijgende maatregelen, die niet door onafhankelijke bonden en vechtsportorganisaties alleen kunnen worden ingevuld en houdt daarnaast toezicht op de kwaliteit van de full contact vechtsportorganisaties, en draagt voor een adequate handhaving daarvan. De VA is ook geassocieerd lid van NOC*NSF.

 

Aanleiding

De vechtsportsector is organisatorisch versnipperd en de huidige (zelf)regulering blijkt onvoldoende. De VA is het vervolg op het werk dat Stuurgroep Regulering full contact vechtsporten (vanuit NOC*NSF) onder leiding van voormalig burgemeester Eberhard van der Laan vanaf 2014 heeft verricht. Dit naar aanleiding van meerdere vechtsportgala's die uit de hand waren gelopen. Daarnaast bleek er sprake van verwevenheid tussen de onder en bovenwereld bij sommige vechtsportevenementen. Daarnaast waren er wedstrijden tussen kinderen zonder deskundige begeleiding. Er is al jaren verdeeldheid in de sector. Het pedagogische beleid, de kwaliteit en veiligheid zijn daar niet bij gebaat. Daarom heeft de sector zelf ook gepleit voor één centraal orgaan dat de regie moet voeren op de belangrijkste onderwerpen. Met het instellen van de Nederlandse Vechtsport is dit in 2017 gebeurd. 

 

Doelstelling

De Nederlandse Vechtsportautoriteit heeft als doel 'het bereiken en bewaken van een gereguleerde, gezonde, veilige en goed georganiseerde vechtsportsector'.

 

De taken

De Vechtsportautoriteit heeft een toezichthoudende rol en richt zich specifiek op het reguleren van de full contact vechtsporten kickboksen, muay thaiboksen en Mixed Martial Arts (MMA). 


Vijf maatregelen dragen hieraan bij:

 1. Eén richtlijn voor de organisatie van full contact vechtsportevenementen die alle promotors, bonden en gemeenten hanteren
 2. Het invoeren van een leeftijdsgrens voor wedstrijddeelname voor trappen en stoten naar het hoofd bij de jeugd
 3. Het invoeren van één uniform digitaal wedstrijdboekje ter bevordering van alle full contact vechtsporters
 4. Eén licentiesysteem voor promotors, trainers, coaches, juryleden, scheidsrechters en ringartsen
 5. Het monitoren van de kwaliteit van de vechtsportscholen

 

De Vechtsportautoriteit ontwikkelt en concretiseeert deze maatregelen. Zij ziet erop toe dat de vechtsportsector deze maatregelen adequaat toepast. Daarin werkt zij samen met de overheid en vechtsportorganisaties.

Vacature communicatiemedewerker Nederlandse Vechtsportautoriteit

Nederlandse Vechtsportautoriteit   De Nederlandse Vechtsportautoriteit (hierna VA) is de landelijke toezichthouder voor ...

Lees meer

Digitaal Fightpassport verplicht!

Vanaf 2019 moet iedereen die in Nederland deelneemt aan wedstrijden voor het kickboksen, thaiboksen of MMA in het bezit zijn va...

Lees meer
Meer nieuws
 • De taken

  De taken

  De Vechtsport Autoriteit heeft een 1) toezichthoudende en een 2) communicatieve functie bij de uitvoering van de maatregelen uit het plan van aanpak:

  Lees meer
 • Over De Vechtsportautoriteit

  Over De Vechtsportautoriteit

  De Vechtsport Autoriteit positioneert zichzelf in de driehoek te midden van full contact vechtsportbonden, de overheid (met name gemeenten) en de vechtsporters zelf. De autoriteit draagt uiteindelijk....

  Lees meer