Dopingbestrijding

Sporters die twijfelen of ze op eigen kracht kunnen winnen, grijpen soms naar verboden hulpmiddelen. Helaas ook in de vechtsport. Dat is eerlijke sporters en echte liefhebbers een doorn in het oog. Daarom wordt doping actief bestreden.

De Nederlandse Vechtsportautoriteit en de Dopingautoriteit hebben afspraken gemaakt over dopingbestrijding. Samen ontmoedigen en bestrijden wij het gebruik van doping. Dat gebeurt met voorlichting over eerlijke sport en over de gezondheidsrisico’s van doping, en door sporters te controleren.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Een schone vechtsport is in ieders belang. Voor valsspelers moet geen plaats zijn. Goede dopingbestrijding begint met goede voorlichting. Het moet duidelijk zijn wat wel en niet mag, en hoe de controleprocedures werken.

In het najaar van 2021 organiseren de VA en de Dopingautoriteit voorlichtingsbijeenkomsten voor de vechtsport. Iedereen die zich (direct of indirect) bezighoudt met wedstrijden kan zich hiervoor aanmelden. Van amateursporters en hun ouders tot topsporters – en coaches. Je vindt hier meer informatie en de data. Geef je op!

Online info

De Dopingautoriteit heeft ook veel informatie online staan.

Dispensatie

Op de pagina Mag dit? staat wat je wel en niet kunt gebruiken. Sommige geneesmiddelen zijn toegestaan. Andere zijn verboden. Soms kun je toestemming krijgen om een verboden geneesmiddel toch te gebruiken. Dispensatie, heet dat.

Voedingssupplementen

Ook voedingssupplementen zijn een punt van aandacht. Vaak zijn ze prima en veilig. Sommige supplementen bevatten echter verboden stoffen, als ingrediënt of omdat ze vervuild zijn. Informeer jezelf hierover. Het is ook goed om te weten in welke alledaagse voeding dopingstoffen voor kunnen komen.

Drugs

Tevens moet je weten wat de gevolgen van drugsgebruik kunnen zijn. Drugs zoals cannabis, XTC en cocaïne zijn verboden binnen wedstrijdverband. Maar let op! Cannabis kan bijvoorbeeld nog tot een maand na gebruik te vinden zijn in je urine. En als het bij een dopingcontrole binnen wedstrijdverband nog wordt aangetroffen, dan test je positief!

E-learning

De Dopingautoriteit heeft E-learning modules op haar website. Dat zijn korte cursussen en toetsen. Ze helpen je om te begrijpen wat doping is en hoe het bestreden wordt. Er zijn aparte cursussen voor sporters, trainers/coaches en ouders. De E-learning is gratis. Na afronding krijg je een certificaat. De VA raadt iedereen die actief is in de sport aan om deze modules te doorlopen.

Voor topsporters gaat de VA in 2021 voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Daar wordt ook meer verteld over de whereabout-verplichtingen waarmee zij te maken kunnen krijgen.

Dopingcontroles

Vanaf 2021 gaan er in de vechtsport structureel dopingcontroles plaatsvinden. Deze worden uitgevoerd door de Dopingautoriteit. Alle bonden en promotors die in Nederland wedstrijden organiseren, werken hieraan mee. Ook zijn alle wedstrijdsporters en begeleiders verplicht mee te werken aan de dopingcontroles. Dopingcontroles mogen nooit geweigerd worden. Dit geldt van het clubkampioenschap in het dorp tot het wereldtitelgevecht in Ahoy. De Dopingautoriteit kondigt de dopingcontroles niet van tevoren aan – zelfs niet bij de VA!

Sancties

Eventuele sancties worden bepaald door het onafhankelijke Instituut Sportrechtspraak (ISR). Bij een dopingovertreding heb je het al gauw over een schorsing van meerdere jaren. In de vechtsport gelden vanaf nu dezelfde regels en sancties als in andere sporten. Als iemand een sanctie opgelegd krijgt, kan hij of zij uiteraard altijd bezwaar aantekenen.

Op de website van de Dopingautotoriteit vind je nog veel meer informatie en tips. Een bezoekje is zeker de moeite waard!

Als supporter van een schone sport kun je je ook aansluiten bij de Be Proud-campagne van de Dopingautoriteit.

Heb je vragen over de dopingregels of dopingcontroles? Dan kun je terecht bij de Doping Informatielijn van de Dopingautoriteit. Je kunt mailen naar dopingvragen@dopingautoriteit.nl en de Informatielijn is ook per WhatsApp bereikbaar: 06 – 1122 6200

Ten slotte hebben we nog wat tips voor een schone sport: