Vertrouwenskwesties

Seksuele intimidatie, misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag vinden helaas ook in de sportwereld plaats. Ook in de vechtsport. De VA wil er alles aan doen om dit probleem te bestrijden, en betrokkenen naar de juiste ondersteuning te begeleiden.  

Seksueel misbruik, discriminatie, bedreiging, pesterijen en lichamelijke en geestelijke mishandeling zijn onacceptabel. Om mensen te helpen die ermee te maken hebben, zijn er Vertrouwenscontactpersonen aangesteld, en we hebben een Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag geschreven, waar sporters, ouders, trainers, sportschoolhouders, officials en anderen informatie vinden over het voorkomen van en omgaan met onacceptabel gedrag.

Vertrouwenscontactpersonen
Een vertrouwenscontactpersoon (hierna: VCP) is iemand bij wie een melding kan worden gedaan van grensoverschrijdend gedrag. Als er geen (veilige) mogelijkheid is om bij een trainer of sportschoolhouder melding te doen van grensoverschrijdend gedrag, dan kan dit altijd bij een VCP. Hij of zij is er om te luisteren, begrip te tonen en eventueel een gepaste vorm van troost te bieden als dit nodig is. Daarnaast moet de melder zo goed mogelijk zijn/haar verhaal kunnen doen, zodat de VCP kan achterhalen wat er is gebeurd en een inschatting kan maken van wat de beste vervolgstappen zijn. Als er een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt gedaan bij een VCP, dan gebeurt dit altijd in vertrouwelijkheid. Vertrouwelijkheid betekent niet hetzelfde als geheimhouding. Vertrouwelijkheid houdt in dat een VCP een melding van grensoverschrijdend gedrag nooit zomaar met iemand mag delen. Een uitzondering geldt voor concrete meldingen van verregaand seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie of aanranding. Hiervan doet de VCP melding bij Centrum Veilige Sport.  

Netwerk
Het NOC*NSF heeft, op initiatief van de VA, zestien VCP-en opgeleid voor de Nederlandse vechtsportsector. Drie van hen worden hier met telefoonnummer en e-mailadres vermeld en fungeren als eerste aanspreekpunt. Dit zijn:


De andere VCP's zijn:

 • Miriam Bovendeerd
 • Herbert Dekkers
 • Jeroen Houffelaar
 • Julian Huijsse
 • Glen Huisman
 • Nils Krüger
 • Helen Renjaan
 • Marjan de Roos
 • Marcel Scholtes
 • Mike Soumokil
 • Jan Wirken


Als er bij één van de drie aanspreekpunten een melding binnenkomt, wordt de melder gekoppeld aan een VCP, rekening houdend met de voorkeur van de melder voor een man of vrouw, en de regio van de VCP.

De daadwerkelijke melding wordt dan gedaan bij de VCP die de voorkeur heeft van de melder. Afhankelijk van de aard en de ernst van de melding en de behoeften van de melder kan de VCP doorverwijzen naar:

 

Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag
Meer informatie over de Vertrouwenscontactpersonen en over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld over preventie, slachtofferhulp en gedragscodes, vind je in ons Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag.

Deel!  
Wij nodigen iedereen van harte uit om het bestaan van de Vertrouwenscontactpersonen en het Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen.

Zelf VCP worden?
 
Ben je zelf geïnteresseerd om eventueel Vertrouwenscontactpersoon voor de vechtsport te worden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende oriëntatie, en eventuele inschrijving voor de volgende opleidingsronde voor Vertrouwenscontactpersonen van NOC*NSF: info@vechtsportautoriteit.nl  

Heb je op- of aanmerkingen, verbeterpunten of vragen? Schroom niet om contact op te nemen met info@vechtsportautoriteit.nl

Maak kennis met... Richard van Asdonck

geplaatst op 28-07-2020

De VA kent vijf commissies met adviseurs, maar wat voor mensen zitten daar eigenlijk in?

Advies over trainen technieken naar het hoofd met minderjarigen

geplaatst op 28-07-2020

De VA heeft een advies opgesteld voor het trainen rond technieken naar het hoofd met minderjarigen.