Vertrouwenskwesties

Seksuele intimidatie, misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag vinden helaas ook in de sportwereld plaats. Ook in de vechtsport. De VA wil er alles aan doen om dit probleem te bestrijden, en betrokkenen naar de juiste ondersteuning te begeleiden.  

Seksueel misbruik, discriminatie, bedreiging, pesterijen en lichamelijke en geestelijke mishandeling zijn onacceptabel. Om mensen te helpen die ermee te maken hebben, zijn er vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Ook heeft de VA een Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag geschreven. Sporters, ouders, trainers, sportschoolhouders, officials en anderen vinden hier informatie over het voorkomen van en omgaan met onacceptabel gedrag. Een samenvatting van de belangrijkste punten uit dit handboek is hier te vinden.

Vertrouwenscontactpersonen
Een vertrouwenscontactpersoon (hierna: VCP) is iemand bij wie een melding kan worden gedaan van grensoverschrijdend gedrag. Als er geen (veilige) mogelijkheid is om bij een trainer of sportschoolhouder melding te doen van grensoverschrijdend gedrag, dan kan dit altijd bij een VCP. Hij of zij is er om te luisteren, begrip te tonen en eventueel een gepaste vorm van troost te bieden als dit nodig is. Daarnaast moet de melder zo goed mogelijk zijn/haar verhaal kunnen doen. De VCP kan dan achterhalen wat er is gebeurd, en een inschatting maken van wat de beste vervolgstappen zijn. Een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt altijd in vertrouwelijkheid gedaan. Vertrouwelijkheid betekent niet hetzelfde als geheimhouding. Vertrouwelijkheid houdt in dat een VCP een melding van grensoverschrijdend gedrag nooit zomaar met iemand mag delen. Concrete meldingen van verregaand seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie of aanranding, moeten wel worden gemeld. Hiervoor neemt de VCP contact op met het Centrum Veilige Sport.  

Netwerk

Het NOC*NSF heeft, op initiatief van de VA, zestien vertrouwenscontactpersonen opgeleid voor de Nederlandse vechtsportsector. Drie van hen worden hier met telefoonnummer en e-mailadres vermeld. Zij zijn het eerste aanspreekpunt:

 

De andere VCP’s zijn:

 • Miriam Bovendeerd
 • Herbert Dekkers
 • Jeroen Houffelaar
 • Julian Huijsse
 • Glen Huisman
 • Nils Krüger
 • Helen Renjaan
 • Marjan de Roos
 • Marcel Scholtes
 • Mike Soumokil
 • Jan Wirken

Als er bij één van de drie aanspreekpunten een melding binnenkomt, wordt de melder gekoppeld aan een VCP. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeur van de melder voor een man of vrouw, en de regio van de VCP.

De daadwerkelijke melding wordt dan gedaan bij de VCP die de voorkeur heeft van de melder. Afhankelijk van de aard en de ernst van de melding, en de behoeften van de melder, kan de VCP doorverwijzen naar:

Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag

Meer informatie over de vertrouwenscontactpersonen en over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld over preventie, slachtofferhulp en gedragscodes, vind je in ons Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag.

Deel!  
Wij nodigen iedereen van harte uit om het bestaan van de vertrouwenscontactpersonen en het Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen.

Heb je op- of aanmerkingen, verbeterpunten of vragen? Schroom niet om contact op te nemen met info@vechtsportautoriteit.nl

Deze banners kan iedereen in de vechtsportsector op de eigen website plaatsen, en laten linken naar deze pagina.

 

Banner 600 x 219:

Banner 300 x 110