Vertrouwenskwesties

Seksuele intimidatie, misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag vinden helaas ook in de sportwereld plaats. Ook in de vechtsport. De VA wil er alles aan doen om dit probleem te bestrijden, en betrokkenen naar de juiste ondersteuning te begeleiden.  

Bij seksueel misbruik en seksuele intimidatie zijn drie op de vier slachtoffers jonger dan 16 jaar. Eén op de drie slachtoffers is een kind met een beperking. Kwetsbare groepen zijn dus vaak het slachtoffer van deze vormen van grensoverschrijdend gedrag.  

Er zijn daarnaast andere vormen van grensoverschrijdend gedrag die om aandacht vragen. Discriminatie, bedreiging, pesterijen en lichamelijke en geestelijke mishandeling zijn onacceptabel. De VA zet zich in, samen met de vechtsportbonden, vechtsportscholen en anderen, om al deze zaken tegen te gaan.

Om mensen te helpen die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag, hebben wij twee dingen gedaan:

Het eerste is ervoor zorgen dat zij hun verhaal in vertrouwen kunnen vertellen en advies kunnen vragen over verstandige vervolgstappen. Dit kan via een groep van Vertrouwenscontactpersonen die met behulp van NOC*NSF zijn opgeleid voor deze taak.

Het tweede wat wij deden is het schrijven van een Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag, waar sporters, ouders, trainers, sportschoolhouders, officials en anderen informatie vinden over het voorkomen van en omgaan met onacceptabel gedrag.

Vertrouwenscontactpersonen
Een vertrouwenscontactpersoon (hierna: VCP) is iemand bij wie een melding kan worden gedaan van grensoverschrijdend gedrag. Als er geen (veilige) mogelijkheid is om bij een trainer of sportschoolhouder melding te doen van grensoverschrijdend gedrag, dan kan dit altijd bij een VCP.  

Een VCP is er om naar de melding te luisteren, begrip te tonen en eventueel een gepaste vorm van troost te bieden als dit nodig is. Daarnaast is het de taak van de VCP om de melder zo goed mogelijk zijn/haar verhaal te laten doen en te achterhalen wat er precies is gebeurd. Aan de hand van de situatie kan de VCP een inschatting maken van wat de beste vervolgstappen zijn. Meldingen worden altijd gedaan in vertrouwelijkheid.

Vertrouwelijkheid
Als er een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt gedaan bij een VCP, dan gebeurt dit altijd in vertrouwelijkheid. Vertrouwelijkheid betekent niet hetzelfde als geheimhouding. Vertrouwelijkheid houdt in dat een VCP een melding van grensoverschrijdend gedrag nooit zomaar met iemand mag delen. Een uitzondering geldt voor concrete meldingen van verregaand seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie of aanranding. Hiervan doet de VCP melding bij Centrum Veilige Sport.  

Netwerk
Bijna alle sportbonden in Nederland hebben een VCP. Sporters en hun familie en/of verzorgers, trainers, sportschoolhouders, vrijwilligers en toeschouwers kunnen bij hem of haar terecht als zij grensoverschrijdend gedrag signaleren. Kickboksen, Muay Thai en MMA zijn in Nederland anders georganiseerd dan andere sporten. Er is niet één overkoepelende bond per sport, maar een verzameling kleinere bonden. Daarom is er niet gekozen voor de verdeling met één VCP bij elke bond. Het NOC*NSF heeft, op initiatief van de VA, zestien VCP-en opgeleid voor de Nederlandse vechtsportsector. Drie van hen worden hier met telefoonnummer en e-mailadres vermeld en fungeren als eerste aanspreekpunt. Dit zijn:


De andere VCP's zijn:

 • Miriam Bovendeerd
 • Herbert Dekkers
 • Jeroen Houffelaar
 • Julian Huijsse
 • Glen Huisman
 • Nils Krüger
 • Helen Renjaan
 • Marjan de Roos
 • Marcel Scholtes
 • Mike Soumokil
 • Jan Wirken


Als er bij één van de drie aanspreekpunten een melding binnenkomt, wordt de melder gekoppeld aan een VCP, rekening houdend met de voorkeur van de melder voor een man of vrouw en de regio van de VCP.

De daadwerkelijke melding wordt dan gedaan bij de VCP die de voorkeur heeft van de melder. Afhankelijk van de aard en de ernst van de melding en de behoeften van de melder kan de VCP doorverwijzen naar:

Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag
Meer informatie over de Vertrouwenscontactpersonen en over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld over preventie, slachtofferhulp en gedragscodes, vind je in ons Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag.

Deel!  
Wij nodigen iedereen van harte uit om het bestaan van de Vertrouwenscontactpersonen en het Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen in de vechtsportwereld. Beheer je een website van een sportschool, vechtsportbond of verwante organisatie? Stuur je vanuit deze organisatie een Nieuwsbrief? Gebruik je Facebook en bereik je daar veel mensen die actief zijn in de vechtsportwereld? Deel dan de link naar deze pagina en/of naar het Handboek.  

Zelf VCP worden?  
Ben je zelf geïnteresseerd om eventueel Vertrouwenscontactpersoon voor de vechtsport te worden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende oriëntatie, en eventuele inschrijving voor de volgende opleidingsronde voor Vertrouwenscontactpersonen van NOC*NSF: info@vechtsportautoriteit.nl  

Heb je op- of aanmerkingen, verbeterpunten of vragen? Schroom niet om contact op te nemen met info@vechtsportautoriteit.nl

Mededeling over de coronasituatie

De regering verbiedt in heel Nederland bijeenkomsten met meer dan 2 personen tot 1 juni. Sportscholen blijven dicht t/m 28 april.

Sportschool buitenspel na schending coronamaatregel

De VA heeft een sportschool buitengesloten van deelname aan vechtsportevenementen wegens schending van de coronamaatregelen.