Vechtsportsector spreekt nieuwe maatregelen af voor 2020

De convenantpartners van de Nederlandse Vechtsportautoriteit – dat zijn alle actieve sportbonden voor kickboksen, Muay Thai en MMA in Nederland – hebben nieuwe afspraken gemaakt die eraan moeten bijdragen dat we de sport beter organiseren en gezonder maken. 

In het Convenant 2020 is een aantal nieuwe afspraken opgenomen. Deze zijn mede tot stand gekomen op basis van de inbreng van de adviescommissies van de VA. De maatregelen zijn onlangs afgestemd op een bijeenkomst voor convenantpartners.  

Een belangrijke toevoeging is dat de bonden zich actief gaan inzetten voor het voorkomen en bestrijden van grensoverschrijdend gedrag in de sport. Dit doen ze onder meer door binnenkort een handreiking Aanpak Grensoverschrijdend Gedrag onder de aandacht van alle bestuurders en leden te brengen, en het te publiceren op de eigen website en social media-kanalen. De aanpak van misstanden, zoals seksueel misbruik en pesten, was tot nu toe een ondergeschoven kindje in de vechtsportsector. Met deze handreiking, en later dit jaar de introductie van Vertrouwenscontactpersonen, worden serieuze stappen gezet om dit recht te zetten. Zo wordt de sport voor iedereen veiliger.

Op aanbeveling van onze medische commissie, die bestaat uit ervaren ringartsen en andere medici, is besloten dat wedstrijdvechters boven de veertig jaar alvorens zij de ring betreden een sport medische keuring overleggen, die niet ouder is dan 6 maanden. Ieder gezonde sporter van boven de veertig kan dus gewoon wedstrijden blijven vechten, maar het verhoogde risico dat mensen vanaf die leeftijd lopen, wordt met deze keuring ondervangen. De bonden worden verantwoordelijk voor de controle.

Een andere maatregel die op aanbeveling van de medische commissie wordt ingevoerd, is dat gebruik van gesloten handschoenen bij kickboks- en muay Thai-wedstrijden verplicht wordt. In andere landen zien we dat promoties experimenteren met gebruik van mma-handschoenen bij het kickboksen of Muay Thai-boksen. De gevolgen voor de gezondheid en de uitstraling van de sport hebben doen besluiten om dit in Nederland niet toe te staan.

In overleg met de convenantpartners is besloten dat wedstrijddeelnemers in de Jeugdklasse voortaan worden gewogen in de kleding waarin zij de ring betreden. Weging in ondergoed is niet langer toegestaan, omdat dit kinderen onnodig in een kwetsbare positie brengt.  

De convenantpartners nemen bij evenementen de verantwoordelijkheid voor het regelen van een arts. Zonder arts geen evenement. Medische ondersteuning wordt uiterlijk zes weken van te voren aangevraagd bij Fighting Doctors of een vergelijkbare instantie. De bonden dwingen bij elk evenement een aparte of afgeschermde ruimte af voor de arts, zodat deze in vertrouwelijkheid handelingen kan verrichten en privacygevoelige informatie kan bespreken.

Tot slot zeggen alle convenantpartners toe dat ze voortaan maandelijks hun kalender met evenementen naar onze site mailen. Dit maakt mogelijk dat wij voortaan in één centrale kalender alle evenementen in Nederland kunnen publiceren. 

De maatregel zijn onlangs uitgebreid besproken met alle convenantpartners en worden breed gedragen. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee nieuwe stappen maken en onze sporten weer naar een hoger niveau tillen. 

Onderzoek onder vechtsportschoolhouders: laat je horen

geplaatst op 02-04-2021

Het Mulier Instituut onderzoekt de gevolgen van de coronacrisis voor de sport.

Voortaan eenmalige vechtersbijdrage bij inschrijving Fightpassport

geplaatst op 01-04-2021

Registratie van een nieuwe vechter in het Fightpassport kost voortaan eenmalig tien euro.