Onderzoek onder vechtsportschoolhouders: laat je horen

Geplaatst op: 02-04-2021

Het Mulier Instituut onderzoekt de gevolgen van de coronacrisis voor de sport. Dit gebeurt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er wordt samengewerkt met o.a. NOC*NSF en het Platform Ondernemende Sportaanbieders. De Nederlandse Vechtsportautoriteit werkt ook mee. Het is belangrijk dat vechtsportscholen ook gehoord worden.

Het onderzoek gaat over:
- financiële gevolgen
- gevolgen voor het aantal leden
- gevolgen voor het personeel
- verwachtingen voor de toekomst

Sportschoolhouders kunnen de vragenlijst uiterlijk 14 april invullen. Met de knoppen 'terug' en 'volgende' ga door de vragenlijst. Let op: antwoorden worden tussentijds niet opgeslagen. De vragenlijst kan dus niet tussendoor worden afgesloten om later terug te komen. Dan zijn eerder ingevulde antwoorden weg. Vul de vragenlijst dus in één keer in. De test duurt ongeveer 10 à 15 minuten.

De vragenlijst staat hier:

https://survey.alchemer.eu/s3/90331341/monitor-sport-corona-Vechtsport-Autoriteit

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt verwerkt in statistieken. Gegevens van de bedrijven zijn niet te achterhalen. Ze worden ook niet gedeeld met andere organisaties. De privacyrichtlijnen van het Mulier Instituut staan hier.

Als het hele onderzoek onder vechtsportscholen klaar is, publiceert de Nederlandse Vechtsportautoriteit de resultaten.

Versoepeling voor sportscholen als aantal ziekenhuisopnames blijft dalen

geplaatst op 12-05-2021

De sportscholen mogen binnen publiek ontvangen en volwassenen mogen buiten in groepen trainen als het aantal ziekenhuisopnames kom

‘Gemeenten willen ook weten welke sportschool kwaliteit biedt’

geplaatst op 11-05-2021

Magazine Sport & Gemeente besteedde uitgebreid aandacht aan het Keurmerk Vechtsportautoriteit.