Noodkreet sportscholen: laat ons werken aan gezondheid!

Geplaatst op: 07-05-2020

Frustratie en wanhoop krijgen de overhand in de vechtsportsector. Dankzij de corona-crisis staat het water tot aan de lippen. Met het perspectief dat nu geboden wordt, sluiting tot 1 september, dreigt een slachting onder de sportscholen. De VA en bondgenoten laten daarom een noodkreet horen richting de politiek: laat ons werken aan gezondheid!

Vanaf het begin zet de vechtsportwereld zich eensgezind in om bestrijding van corona te ondersteunen. Zonder morren zijn honderden evenementen afgelast. Duizenden sportscholen werden gesloten. De sector weet heel goed dat het zich niet in een speciale positie bevindt. Veel andere bedrijfstakken en sporten lijden ook enorm onder de situatie. Maar samen komen we er doorheen, is het motto.

De regering biedt in haar persconferentie van 6 mei veel sectoren een nieuw perspectief: opening binnen enkele dagen tot weken. Sportscholen moeten echter tot 1 september de adem inhouden. Dat leidt tot veel onbegrip. Dat dertig mensen in een ruime sportschool risicovoller wordt geacht dan dertig mensen in een kroeg, zorgt voor veel boze reacties. Opening van sportscholen onder strikte voorwaarden kan juist bijdragen aan de gezondheid en weerbaarheid van mensen. Veel chronisch zieken hebben de sportschool echt nodig om niet af te takelen.

Gecoördineerd door de Vechtsportautoriteit zijn protocollen opgesteld om trainingen op verantwoorde wijze te herstarten. Daarbij was steeds contact met sportkoepel NOC*NSF en het RIVM. Er werden ideeën verzameld van tientallen sportschoolhouders. In een videoconferentie met twaalf van de meest gerespecteerde sportschoolhouders heeft de VA regels opgesteld. Hiermee kunnen kinderen en jongeren sinds vorige week weer buiten sporten. Voor het beginnen in de sportscholen ligt ook een protocol klaar. Via NOC*NSF lobbyt de VA bij de beleidsmakers voor een verantwoorde heropening. De gisteren genoemde datum van 1 september, frustreert enorm.

De VA gaat daarom deze week in een open brief, samen met andere (contact)sportbonden, een noodkreet laten horen aan de politiek. “Het is met forse tegenzin dat wij uw aandacht vragen. U heeft namelijk krankzinnig veel en belangrijk werk te doen en daar zijn wij ons zeer van bewust. Maar het water staat ons tot aan de lippen, en als we nu niet spreken, is het misschien te laat.”

Er wordt onderstreept dat de sportscholen geen uitzonderingspositie willen, maar mee willen in de geleidelijke aanpassing aan de nieuwe situatie. Dat zou velen van hen uitzicht geven op het overleven van deze crisis. Zonder dat uitzicht wordt gevreesd voor een slachting onder de sportscholen. Commerciële en niet-commerciële sportscholen, maar ook organisaties die sport koppelen aan sociaal en maatschappelijk werk, gaan onderuit als zij nog ruim drie maanden lang de adem moeten inhouden.

“Daarmee zouden wij belangrijke sportinfrastructuur, die in decennia is opgebouwd, voorgoed verliezen. Sportscholen die Nederlanders naar de wereldtop brachten, ons land olympische medailles en wereldfaam bezorgden. Maar die ook in de levens van honderdduizenden ‘gewone’ Nederlanders een zeer belangrijke rol vervullen. Die hen eigenwaarde, zelfbeheersing, ontplooiing, vriendschappen voor het leven en een betere gezondheid geven. Decennia aan investeringen zouden teniet worden gedaan als we in de komende maanden een slachting laten plaatvinden.“

Omdat we onze sportscholen niet verloren mogen laten gaan, wil de VA, samen met andere sportbonden en de fitnessbranche, zo snel mogelijk met de overheid om tafel. Besproken moet worden hoe wij, met behulp van sterke protocollen, op verantwoorde wijze op overzichtelijke termijn de deuren weer kunnen openen.

“Dan kunnen wij niet alleen bijdragen aan het gezond houden van ontelbaar veel Nederlanders, maar ook als sector weer overeind komen en onszelf herpakken, in de geest van onze sporten.”

Daarnaast roept de VA de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om een nieuwe steunronde voor de sportondernemers te organiseren. Deze is nodig om hen een betere kans te geven deze crisis te overleven.

De VA doet alles wat binnen haar mogelijkheden ligt om de stem van de sector te laten horen in politiek Den Haag. Daarbij staat het dagelijks in nauw contact met vertegenwoordigers van de sector, zoals de sportbonden en sportschoolhouders, en met sportkoepel NOC*NSF, die de Nederlandse sportwereld vertegenwoordigt in het contact met de regering.

Onderzoek onder vechtsportschoolhouders: laat je horen

geplaatst op 02-04-2021

Het Mulier Instituut onderzoekt de gevolgen van de coronacrisis voor de sport.

Voortaan eenmalige vechtersbijdrage bij inschrijving Fightpassport

geplaatst op 01-04-2021

Registratie van een nieuwe vechter in het Fightpassport kost voortaan eenmalig tien euro.