Gemeenten omarmen handreiking vechtsportevenementen en Keurmerk

Geplaatst op: 25-02-2021

Of iemand een vechtsportevenement mag organiseren, wordt vooral bepaald door de gemeente waarin het moet plaatsvinden. Om hen te helpen om een aanvraag goed te kunnen beoordelen, stelde de VA een Handreiking Vechtsportevenementen op. Deze wordt inmiddels massaal opgenomen in het lokale beleid. Dit leidt tot meer welwillendheid bij gemeenten ten opzichte van de gala’s en toernooien. Ook voor het Keurmerk Vechtsportautoriteit voor vechtsportscholen dat binnenkort wordt gelanceerd, is veel enthousiasme bij de gemeenten.

Gemeenten mogen hun eigen afwegingen maken als er een vergunning wordt aangevraagd voor een vechtsportevenement. De ene stad heeft goede ervaringen, de andere herinnert zich vooral die keer dat het mis ging. Weer andere gemeenten hebben geen ervaring. Zij weten bijvoorbeeld niet hoe ze kunnen achterhalen of de organisator een smetteloze reputatie heeft, of altijd problemen aan zijn broek heeft hangen. Er zijn gemeenten die afgelopen jaren blind ´nee´ zeiden tegen elk vechtsportevenement, en er zijn er die blind ´ja´ zeiden en er verder niet naar omkeken. Beiden houdingen zijn niet goed voor de sport. De ene belemmert enthousiaste sportmensen, de andere geeft louche figuren teveel ruimte.

Handreiking
De VA heeft in 2017 een handreiking voor gemeentelijk beleid omtrent vechtsportevenementen opgesteld. Hierin staan criteria waar een goed evenement aan moet voldoen. Dit stuk is opgesteld in samenspraak met promotors, bonden en ervaren gemeenteambtenaren met sport en openbare orde in hun portefeuille. Als gemeenten in hun lokale beleid verwijzen naar deze handreiking, weet iedereen onder welke voorwaarden een goed evenement kan worden georganiseerd. Zowel de sportsector als de gemeenten hebben baat bij deze duidelijkheid.

Keurmerk
Binnenkort wordt de inschrijving voor het Keurmerk Vechtsportautoriteit geopend. Vechtsportscholen kunnen hiermee aantonen dat zij aan de eisen voldoen die de VA heeft opgesteld op vijf thema’s: Locatie en materialen, Gezondheid, Sporttechnisch kader, Gedragsregels en omgangsnormen, en Grensoverschrijdend gedrag. Gemeenten weten hiermee ook wat voor vlees zij in de kuip hebben. Gemeenten kunnen ook het Keurmerk opnemen in het lokale beleid, als voorwaarde voor o.a. subsidies, samenwerking, deelname aan de gemeentepas en vergunningen. Zo kunnen de sportsector zelf en de gemeenten samen het kaf van het koren scheiden.

Enthousiasme
De afgelopen maanden heeft de VA contact opgenomen met tientallen gemeenten, waaronder alle grote steden en de meeste gemeenten die afgelopen jaren al te maken hadden met een vechtsportevenement binnen hun grenzen. De overgrote meerderheid heeft onze handreiking voor evenementen omarmd en gebruikt deze nu bij de behandeling van vergunningaanvragen. Vaak is de handreiking ook opgenomen in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Gemeenten die eerst vanuit een negatieve grondhouding reageerden op vergunningaanvragen, staan nu meer open voor vechtsportevenementen. Ook het Keurmerk wordt enthousiast onthaald. Zo heeft de gemeente Amsterdam het Keurmerk als vereiste al voor de invoering opgenomen in het sportbeleid voor de komende jaren. Daarmee maakt het Keurmerk een vliegende start.

De VA blijft ook komende tijd actief gemeenten benaderen om ze te ondersteunen bij het integreren van de handreiking en het Keurmerk in het lokale beleid.

Belangrijke wetswijziging: wat betekent de WBTR voor de vechtsport?

geplaatst op 13-04-2021

De nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen geldt vanaf 1 juli 2021. Dit heeft gevolgen voor verenigingen en stichtingen.

Onderzoek onder vechtsportschoolhouders: laat je horen

geplaatst op 02-04-2021

Het Mulier Instituut onderzoekt de gevolgen van de coronacrisis voor de sport.