‘Eerste prijs ooit’ voor klokkenluider Hans Loeffen

Uit waardering voor zijn grote inzet voor een veilige sport heeft de Vechtsportautoriteit klokkenluider Hans Loeffen in het zonnetje gezet.

Toen Hans Loeffen, official van de World Full Contact Association, kennis kreeg van het feit dat een veroordeeld kindermisbruiker werkzaam was als jeugdtrainer op een karateschool, trok hij aan de bel. De betreffende persoon deed hierop echter aangifte tegen Loeffen wegens smaad en laster, en de zaak kwam afgelopen voorjaar voor de rechter.

Loeffen bepleitte in de rechtszaal dat hij de naam van de veroordeelde misbruiker op sociale media niet had genoemd om hem te belasteren, maar om mensen te waarschuwen, in het maatschappelijk belang. De rechter accepteerde het verweer van Loeffen dat hij het belang van kwetsbare kinderen voorop had gesteld, en concludeerde dat hij dat op verantwoorde wijze had gedaan.

Afgelopen week nam Hans Loeffen met vijftien anderen uit de vechtsportsector deel aan een cursusdag Vertrouwenscontactpersoon. Voor aanvang nam VA-manager Farid Gamei het woord: “Wij willen Hans bedanken voor zijn belangeloze en tomeloze inzet voor een veilige sportomgeving, die zich ook uit in Loeffens initiatief Not in my dojo. Als kleine blijk van waardering overhandigen wij hem daarom deze onderscheiding.”

Loeffen kreeg een symbolische trofee met opschrift ‘Klokkenluider voor de vechtsportsector’, gevolgd door een groot applaus. Zichtbaar verrast zei hij: “Dit is mijn eerste prijs ooit!”

Vechtsportsector spreekt nieuwe maatregelen af voor 2020

De convenantpartners van de Nederlandse Vechtsportautoriteit – dat zijn alle actieve sportbonden voor kickboksen, muay thai en mma in Nederland – hebben nieuwe afspraken gemaakt die eraan moeten bijdragen dat we de sport beter organiseren en gezonder maken.

Lees meer

Veiligheidsregio’s maken kennis met de Vechtsportautoriteit

De Vechtsportautoriteit heeft zich deze week gepresenteerd op een bijeenkomst van alle Veiligheidsregio’s in Nederland.

Lees meer
Meer nieuws
  • Over De Vechtsportautoriteit

    Over De Vechtsportautoriteit

    De Nederlandse Vechtsportautoriteit positioneert zich in een driehoek te midden van full contact vechtsportbonden, de overheid en de sporters zelf. De autoriteit draagt uiteindelijk....

    Lees meer