Eerste pilot met digitale wedstrijdboekje 'Fightpassport' Vechtsportautoriteit

De Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) heeft een eerste pilot uitgevoerd met het digitale wedstrijdboekje, het zogeheten ‘Fightpassport’. De afgelopen maanden heeft de VA in samenwerking met REM Automatisering hard gewerkt aan het Fightpassport. Het Fightpassport is één uniform, digitaal systeem dat fungeert als wedstrijdboekje voor alle kickboksers, muaythaiboxers en MMA-beoefenaren.

Alle organisaties (bonden) die auspiciën verlenen over de evenementen in Nederland zullen dit systeem gaan gebruiken, waardoor er een  duidelijk overzicht is van de geschiedenis en actuele status - ook in medisch opzicht- van elke wedstrijdvechter. Het uniforme digitale wedstrijdboekje heeft tot doel om de veiligheid en gezondheid van de vechtsporters te vergroten. Zo zal het Fightpassport straks voorkomen  dat sporters die een startverbod hebben bij de ene bond/organisatie (bijvoorbeeld omdat ze KO zijn gegaan of disciplinair geschorst zijn) bij een andere bond of organisatie de ring in stappen. Ook zal de matchmaking beter onderbouwd kunnen worden. Alle benodigde informatie is immers opgeslagen in het digitale systeem. Uiteraard is  in het nieuwe systeem rekening gehouden met de verschillende rechten per gebruiker en daarnaast met de nieuwe aangescherpte privacy wetgeving die dit jaar zal worden ingevoerd.

Het Fightpassport is afgelopen zaterdag voor het eerst in de praktijk getest door de VA op het Road2Victory evenement in Hoogwoud, onder de auspiciën van de Sectie Ringcontactsporten FOG. De Vechtsportautoriteit kijkt terug op een geslaagde eerste pilot met het Fightpassport. De komende weken zal de VA meer pilots in de praktijk gaan uitvoeren met het Fightpassport tijdens evenementen. Daarmee zullen eventuele kinderziektes in het systeem zoveel mogelijk worden verholpen. Het is straks de bedoeling dat alle betrokken partijen met deze software op een uniforme wijze gaan werken.  Zodra wij beschikken over een definitieve versie zullen wij alle direct betrokkenen uitnodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst.

De Vechtsportautoriteit bedankt REM Automatisering, Sectie Ringcontactsporten FOG en promotor licentiehouder Robin Vriend voor de prettige samenwerking bij de eerst pilot.

Procedure Fightpassport verbeterd: voortaan meldt vechter zichzelf aan

Het inschrijven van vechters voor het Fightpassport is eenvoudiger gemaakt. Op grond van de eerste ervaringen is besloten dat v...

Lees meer

Nederlandse Vechtsportautoriteit organiseert cursus Vertrouwenscontactpersoon voor vechtsportsector

Op 22 november zal er vanuit de Nederlandse Vechtsportautoriteit in samenwerking met NOC*NSF/ASK en Centrum Veilige Sport een c...

Lees meer
Meer nieuws
  • Over De Vechtsportautoriteit

    Over De Vechtsportautoriteit

    De Nederlandse Vechtsportautoriteit positioneert zich in een driehoek te midden van full contact vechtsportbonden, de overheid en de sporters zelf. De autoriteit draagt uiteindelijk....

    Lees meer