De Nederlandse Vechtsportautoriteit is op zoek naar leden voor het auditteam!

 

De Nederlandse Vechtsportautoriteit is op zoek naar leden voor het auditteam!

 

Doel

Het auditteam heeft tot doel om de kwaliteit van vechtsportgala's te verhogen door de organisatie en het verloop van deze evenementen te beoordelen aan de hand van een gevalideerd keuringsinstrumentarium.

 

Organisatie en positionering

Het auditteam maakt onderdeel uit van de uitvoeringsorganisatie van de Vechtsportautoriteit (VA) en werkt in opdracht van het bestuur. De commissie 'Lokaal beleid en evenementen' adviseert het bestuur over o.a.  de richtlijn van vechtsportevenementen, en volgt en voedt daarmee het auditteam.

De manager van de VA heeft het mandaat van het bestuur om het auditteam aan te sturen en waar nodig te ondersteunen. De manager is tevens de schakel tussen de commissie Lokaal beleid en evenementen, het bestuur en het auditteam.

 

Profiel auditor VA

Een auditor dient te beschikken over:

 • Affiniteit met de full contact vechtsport en het daaraan verbonden werkveld.
 • Kennis van relevante normen, regelgeving, voorschriften en eisen ten aanzien van full contact vechtsportevenementen (richtlijn, vergunningenbeleid).
 • Kennis van de auditprocedure en affiniteit met kwaliteitszorg, toezicht en handhaving.
 • Onafhankelijkheid : objectief, neutraal en rapporteert naar waarheid. Heeft geen directe relatie met de te auditen organisatie of conflicterende belangen.
 • Professionele attitude: integer, eerlijk en gaat zorgvuldig en respectvol om met bevindingen. Is zakelijk, open en benaderbaar. Kan zich aanpassen aan gesprekspartner, staat open voor feedback, en kan reflecteren. Trekt niet te snel conclusies.
 • Beschikt over analytisch vermogen en kan hoofd- van bijzaken onderscheiden. Onderzoekt en rapporteert de feiten die reproduceerbaar en verifieerbaar zijn (maakt onderscheid tussen feit en interpretatie).
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid, zowel in woord als in geschrift.  Open, prettige en doelgerichte communicatie met personen op allerlei niveaus: van sporter tot jurylid en van beveiligingsbeambte tot bondsbestuurder. Is zich bewust van de invloed van zijn/haar handelen en houdt hiermee rekening in zijn/haar wijze van communiceren. Is vaardig in het opstellen van rapportages.
 • Kan zich houden aan de geheimhoudingsplicht.
 • Is in staat tot een zelfstandige oordeelsvorming ten overstaan van betrokkenen bij de organisatie van het evenement en kan dit beargumenteren.

 

Functie en selectie

De functie van auditor is op vrijwillige basis, dat wil zeggen onbezoldigd. Er geldt een vaste onkostenvergoeding per audit. De Vechtsportautoriteit streeft ernaar ongeveer 20 tot 30 evenementen per jaar te auditen. Dat komt neer op ongeveer 5 tot 8 audits per persoon per jaar. Kandidaat-auditors dienen een motivering in te dienen bij de Vechtsportautoriteit. Bovendien dienen zij een VOG te overleggen. Audits vinden plaats op oproepbasis. Start werkzaamheden is per januari 2018.

 

Interesse?

Als je geïnteresseerd bent en voldoet aan het profiel, dan kun je jouw motivatie naar de manager van de Vechtsportautoriteit (VA). Ook voor vragen over het auditteam is de manager bereikbaar op: farid@vechtsportautoriteit.nl

Nederlandse Vechtsportautoriteit 'erkent' opleiding SKMO

De Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) heeft de opleiding Stichting Kickboksen en Mixed Martial Arts (SKMO) officieel erkend....

Lees meer

Toolbox ringartsen

Met trots presenteert de Nederlandse Vechtsportautoriteit met dank aan de commissieleden van de commissie medisch en gezond de ...

Lees meer
Meer nieuws
 • De taken

  De taken

  De Vechtsport Autoriteit heeft een 1) toezichthoudende en een 2) communicatieve functie bij de uitvoering van de maatregelen uit het plan van aanpak:

  Lees meer
 • Over De Vechtsportautoriteit

  Over De Vechtsportautoriteit

  De Vechtsport Autoriteit positioneert zichzelf in de driehoek te midden van full contact vechtsportbonden, de overheid (met name gemeenten) en de vechtsporters zelf. De autoriteit draagt uiteindelijk....

  Lees meer