Corona-situatie: kleine stappen richting hervatting

LET OP: De informatie in dit bericht van 30 april is achterhaald door recentere ontwikkelingen. Kijk voor het laatste nieuws hier.

 

De Nederlandse regering heeft het verbod voor samenkomsten van 3 of meer personen verlengd tot 20 mei. Sportscholen en fitnessclubs blijven ook nog tot 20 mei gesloten. Vergunningsplichtige evenementen blijven tot in elk geval 1 september verboden. Het goede nieuws is dat we de eerste kleine stappen kunnen zetten richting hervatting van de sport, te beginnen met de jeugd en de topsporters. Helaas is er nog wel onduidelijkheid over één-op-één-trainingen: het RIVM en de Rijksoverheid spreken elkaar namelijk tegen.

In de persconferentie van dinsdag 21 april heeft premier Rutte bekendgemaakt dat we ‘aan het prille begin staan van de weg terug’. Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar buiten gaan sporten, in georganiseerd verband. Daarbij hoeven zij zich niet aan de anderhalvemeterbeperkingen te houden. Ook jongeren van 13 tot en met 18 jaar krijgen vanaf 29 april meer ruimte om te sporten, maar voor hen geldt de anderhalvemeterlimiet nog wel. De deur wordt ook geopend voor individuele topsporters om hun training te hervatten op aangewezen trainingslocaties, maar niet per direct.

Let op: dit betekent niet dat men nu op eigen initiatief groepstrainingen kan hervatten! Er wordt een protocol opgesteld voor de hervatting van de trainingen. Deze wordt voorgelegd aan NOC*NSF, die het toetst aan de richtlijnen van het RIVM. Er dient ook afstemming te zijn met de gemeente.

De VA is door NOC*NSF gevraagd om samen met andere vertegenwoordigers uit andere sporten de voorwaarde voor de hervatting uit te werken in een protocol. UPDATE 24 APRIL: Dit protocol is inmiddels in samenspraak met gerenommeerde sportschoolhouders opgesteld. Het is gepubliceerd op onze website en wordt onder meer via onze convenantpartners onder de aandacht gebracht. Zorg dat je dit protocol hanteert!

Een-op-een-training
Over persoonlijke één-op-één-training spreken RIVM en Rijksoverheid elkaar tegen. Het RIVM heeft de VA laten weten dat persoonlijke één-op-één training is toegestaan op de voorwaarden dat het echt een één-op-één training betreft en er dus geen andere personen bij aanwezig zijn (ook niet op afstand) en dat deze training buiten plaats vindt. Ook moet gedurende de training te allen tijde 1,5 meter afstand tussen de sporter en de trainer worden bewaard. Op de website van de Rijksoverheid staat echter dat personal training voor volwassenen NIET is toegestaan tot en met 19 mei. De VA kan hier momenteel helaas niet meer duidelijkheid in scheppen. Wij raden personal trainers aan om zelf met hun gemeente af te stemmen wat wel en niet kan.

Onderstaande punten uit de update van de regering van 21 april hebben we een-op-een overgenomen van de website van de Rijksoverheid:

- Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).

- Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

- Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties individueel de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

De eerder genomen maatregelen worden verlengd tot 20 mei, en het verbod op evenementen waarvoor een meld- of vergunningsplicht geldt, blijft gehandhaafd tot 1 september. Over eventuele verlenging van deze termijnen wordt in de week vóór 20 mei besloten. Dat betekent ook dat vergaderingen over de nieuwe situatie nog steeds online zullen moeten plaatsvinden.

De VA blijft er bij iedereen op aandringen om de coronamaatregelen te respecteren. Partijen die te hard van stapel lopen, of tegen de geest van de crisisbestrijding in maatregelen omzeilen, riskeren door de VA te worden uitgesloten van de sport. Dit kan door uitsluiting van sportscholen van wedstrijden, intrekking van de promotorslicentie, opzegging van het convenant, of ontzegging van het Keurmerk Vechtsportautoriteit.

Noodloket
Sportverenigingen en sportscholen kunnen via het Noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Voor ZZP´ers wordt gewerkt aan een aparte regeling. Meer over de uitvoering hiervan lees je op de website van de Rijksoverheid.

De VA wenst iedereen die direct of indirect getroffen wordt alle sterkte in deze bijzondere omstandigheden.

Iedereen met vragen verwijzen wij naar twee websites met informatie over de laatste stand van zaken en de aanbevelingen van de autoriteiten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) biedt algemene informatie, actuele informatie, en een handig overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Op de centrale pagina van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD) wordt verwezen naar de gemeentelijke en regionale GGD's die informatie bieden over specifieke regio's. Wij dringen er nadrukkelijk op aan om de aanbevelingen van de autoriteiten op te volgen.

Zodra bij ons nieuwe relevante informatie bekend wordt, zullen wij die ook hier delen.

ZIE OOK: Sport- en beweegadviezen in tijden van het coronavirus

Onderzoek onder vechtsportschoolhouders: laat je horen

geplaatst op 02-04-2021

Het Mulier Instituut onderzoekt de gevolgen van de coronacrisis voor de sport.

Voortaan eenmalige vechtersbijdrage bij inschrijving Fightpassport

geplaatst op 01-04-2021

Registratie van een nieuwe vechter in het Fightpassport kost voortaan eenmalig tien euro.