Auditteam Nederlandse Vechtsportautoriteit 1 jaar actief!

Het is inmiddels precies een jaar geleden dat het auditteam van de Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) officieel van start ging. Het auditteam heeft tot doel om de kwaliteit van vechtsportgala’s te registreren en adviezen te geven voor kwaliteitsverbetering. Die moeten op hun beurt bijdragen aan een veilige, gezonde, goed georganiseerde sport voor beoefenaren, sportkader en publiek.

Op zaterdag 12 januari 2019 kwam nagenoeg het voltallige auditteam, bestaande uit 15 deskundige auditors, weer bijeen in Amsterdam tijdens de halfjaarlijkse evaluatie. Het auditteam bezoekt steekproefsgewijs full contact vechtsportevenementen door het hele land.  Zij beoordeelt daarbij op onafhankelijke wijze of de richtlijn voor vechtsportevenementen adequaat in de praktijk wordt gebracht.

In 2018 heeft het auditteam in totaal 30 evenementen bezocht en beoordeeld, met in grote lijnen positieve uitkomsten. De VA heeft een bezoek gebracht aan evenementen van alle actieve bonden in Nederland. De audits vinden altijd plaats in samenwerking met de gemeente. Gemeenten geven unaniem aan blij te zijn met de audits van de VA, en zien dit dan ook als een meerwaarde. Op deze manier raken gemeenten meer betrokken bij vechtsport.

Tijdens de bijeenkomst op 12 januari hebben bestuur en auditteam van de VA de werkzaamheden van het eerste jaar geëvalueerd. Zo is met elkaar besproken hoe de kwaliteit en het proces van de audits verbeterd kunnen worden. Beoordelen we de goede onderwerpen van elk evenement, en doen we dat op een betrouwbare, transparante en zuivere manier?

Daarnaast zijn de toekomstplannen voor 2019 en volgende jaren besproken. We hebben daarin ook meer recente maatregelen tegen het licht gehouden, zoals de promotorlicentie en het digitale Fightpassport. Ook in 2019 gaat de VA weer 30 audits uitvoeren. Anders dan in 2018 gaat de VA ook een aantal onaangekondigde audits houden.

Onderzoek onder vechtsportschoolhouders: laat je horen

geplaatst op 02-04-2021

Het Mulier Instituut onderzoekt de gevolgen van de coronacrisis voor de sport.

Voortaan eenmalige vechtersbijdrage bij inschrijving Fightpassport

geplaatst op 01-04-2021

Registratie van een nieuwe vechter in het Fightpassport kost voortaan eenmalig tien euro.