Auditteam Nederlandse Vechtsportautoriteit 1 jaar actief

 

Het is inmiddels precies een jaar geleden dat het auditteam van de Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) officieel van start ging. Het auditteam heeft tot doel om de kwaliteit van vechtsportgala’s te registreren en adviezen te geven voor kwaliteitsverbetering. Die moeten op hun beurt bijdragen aan een veilige, gezonde, goed georganiseerde sport voor beoefenaren, sportkader en publiek.

Op zaterdag 12 januari 2019 kwam nagenoeg het voltallige auditteam, bestaande uit 15 deskundige auditoren, weer bijeen in Amsterdam tijdens de halfjaarlijkse evaluatie. Het auditteam bezoekt steekproefsgewijs full contact vechtsportevenementen door het hele land.  Zij beoordeelt daarbij op onafhankelijke wijze of de richtlijn voor vechtsportevenementen adequaat in de praktijk wordt gebracht.

In 2018 heeft het auditteam in totaal 30 evenementen bezocht en beoordeeld, met in grote lijnen positieve uitkomsten. De VA heeft een bezoek gebracht aan evenementen van alle actieve bonden in Nederland. De audits vinden altijd plaats in samenwerking met de gemeente. Gemeenten geven unaniem aan blij te zijn met de audits van de VA, en zien dit dan ook als een meerwaarde. Op deze manier raken gemeenten meer betrokken bij vechtsport.

Tijdens de bijeenkomst op 12 januari hebben bestuur en auditteam van de VA de werkzaamheden van het eerste jaar geëvalueerd. Zo is met elkaar besproken hoe de kwaliteit en het proces van de audits verbeterd kunnen worden. Beoordelen we de goede onderwerpen van elk evenement, en doen we dat op een betrouwbare, transparante en zuivere manier?

Daarnaast zijn de toekomstplannen voor 2019 en volgende jaren besproken. We hebben daarin ook meer recente maatregelen tegen het licht gehouden, zoals de promotorlicentie en het digitale Fightpassport. Ook in 2019 gaat de VA weer 30 audits uitvoeren. Anders dan in 2018 gaat de VA ook een aantal onaangekondigde audits houden.

Vacature communicatiemedewerker Nederlandse Vechtsportautoriteit

Nederlandse Vechtsportautoriteit   De Nederlandse Vechtsportautoriteit (hierna VA) is de landelijke toezichthouder voor ...

Lees meer

Digitaal Fightpassport verplicht!

Vanaf 2019 moet iedereen die in Nederland deelneemt aan wedstrijden voor het kickboksen, thaiboksen of MMA in het bezit zijn va...

Lees meer
Meer nieuws
 • De taken

  De taken

  De Vechtsport Autoriteit heeft een 1) toezichthoudende en een 2) communicatieve functie bij de uitvoering van de maatregelen uit het plan van aanpak:

  Lees meer
 • Over De Vechtsportautoriteit

  Over De Vechtsportautoriteit

  De Vechtsport Autoriteit positioneert zichzelf in de driehoek te midden van full contact vechtsportbonden, de overheid (met name gemeenten) en de vechtsporters zelf. De autoriteit draagt uiteindelijk....

  Lees meer